τείνω


τείνω
τείνω pf. pass. τέταμαι 1. тянуть, растягивать; напрягать; 2. неперех. растягиваться, простираться (-> ὁποτείνουσα гипотенуза)

Древнегреческо-русский учебный словарь. - С-П.: "Нотабене". 1997.

Смотреть что такое "τείνω" в других словарях:

 • τείνω — stretch aor subj act 1st sg τείνω stretch pres subj act 1st sg τείνω stretch pres ind act 1st sg τείνω stretch aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τείνω — τείνω, έτεινα, τεταμένος βλ. πίν. 172 Σημειώσεις: τείνω : η μτχ. τεταμένος απαντάται ως επίθετο → (για κατάσταση, σχέση κτλ.) που βρίσκεται σε μεγάλη ένταση …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

 • τείνω — ΝΜΑ 1. τεντώνω (α. «τείνω το τόξο» β. «ὅρα μὴ κατὰ τὴν παροιμίαν ἀπορρήξωμεν πάνυ τείνουσαι τὸ καλώδιον», λουκιαν.) 2. φέρω προς τα εμπρός, προτείνω, προβάλλω (α. «τείνω την κεφαλή» β. «τείνω την χείρα» γ. «ἀσπίδα τείνας», Ανθ. Παλ. δ. «χεῑρας… …   Dictionary of Greek

 • τείνω — έτεινα, τάθηκα 1. τεντώνω, τσιτώνω: Τείνω το σκοινί. 2. απλώνω κάτι προς τα μπρος: Έτεινα το χέρι μου σ αυτόν. 3. αμτβ., έχω τάση, αποβλέπω: Ο καιρός τείνει να βελτιωθεί …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • τείνω — [тино] р. (μτβ.) протягивать, тянуть, натягивать, напрягать, иметь в виду, добиваться …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

 • τεῖνον — τείνω stretch aor imperat act 2nd sg τείνω stretch pres part act masc voc sg τείνω stretch pres part act neut nom/voc/acc sg τείνω stretch imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) τείνω stretch imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τείνῃ — τείνω stretch aor subj mid 2nd sg τείνω stretch aor subj act 3rd sg τείνω stretch pres subj mp 2nd sg τείνω stretch pres ind mp 2nd sg τείνω stretch pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεινόμεθα — τείνω stretch aor subj mid 1st pl (epic) τείνω stretch pres ind mp 1st pl τείνω stretch imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεταμένα — τείνω stretch perf part mp neut nom/voc/acc pl τεταμένᾱ , τείνω stretch perf part mp fem nom/voc/acc dual τεταμένᾱ , τείνω stretch perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεῖνε — τείνω stretch pres imperat act 2nd sg τείνω stretch aor ind act 3rd sg (homeric ionic) τείνω stretch imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τείνει — τείνω stretch aor subj act 3rd sg (epic) τείνω stretch pres ind mp 2nd sg τείνω stretch pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)